IluStracije

DuckAss se bavi izradom ilustracija po želji, ali i osmišljavanjem i izradom samoiniciranih serija ilustracija! Crteži po želji su pretežno crno bijeli, dok su vlastite serije u boji. Sve je crtano rukom, običnom olovkom na običnom papiru – stara škola, a boja je dodana vodenim bojama i kistom. Kompjuter dolazi kasnije do izražaja, kako bi se omogućilo apliciranje crteža na razne medije.

No ništa ne može zamijeniti papir i olovku, vjerujte, probala sam! Nema do osjeta grafita na neravnom papiru, poteza rukom i brisanja gumicom. Gdje god bila, papir i olovka su uvijek uz mene jer najbolje ideje dolaze neplanirano, u čudnim situacijama i na raznim mjestima. 🙂
Zavirite u galerije i pogledajte što je do sada stvoreno!

Hrvatski izumi

Kravata

Kravata

Kako je sve počelo

Čagica locking

Čagica locking